Odkazy

  • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 828/2014 ze dne 30. července 2014 o požadavcích na poskytování informací o nepřítomnosti či sníženém obsahu lepku v potravinách spotřebitelům
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům
  • Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům – materiál PK ČR
  • AOECS Standard for Gluten-Free Foods Technical requirements for licensing the Crossed Grain Symbol, September 2016 - www.aoecs.org
  • Odkaz na Potravinářskou komoru
  • www.vupp.cz

ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.