O databázi

DSC_0007 (002).JPG

Databáze byla vytvořena na základě dvou projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR QD1023 „Analýza glutenu (lepku) a kvalita bezlepkových potravin a surovin“ (1.6.2001-31.12.2004) a 1B53002 „Hodnocení bezpečnosti potravin pro bezlepkovou dietu“ (1.2.2005-31.12.2008). Koordinátorem projektů byl Výzkumný ústav potravinářský Praha. Databáze by měla především sloužit pacientům s celiakií, rodičům dětí s celiakií, dietním sestrám a lékařům. Databáze obsahuje jednak výrobky deklarované jako bezlepkové nebo přirozeně bezlepkové, jednak běžné potraviny.

►Po ukončení projektu byla databáze dále rozšiřována, a to v rámci Výzkumného záměru VZ0002702202 "Kvalita bezpečných potravin v moderní společnosti". Na databázi spolupracuje VÚPP také s Českou technologickou platformou pro potraviny při Potravinářské komoře České republiky. Od roku 2014 je databáze doplňována v rámci institucionálních prostředků ústavu.

Kontaktní údaje:

Ing. Jana Rysová

Ing. Jana Rysová
Vystudovala VŠCHT v Praze, ve VÚPP pracuje od roku 1984. Věnuje se mimo jiné stanovení lepku a potravinových alergenů, nutričnímu hodnocení potravinářských surovin a potravin a vývoji výrobků pro osoby se specifickými nároky na výživu. V databázi odpovídá za stanovení lepku.

RNDr. Zuzana Šmídová, PhD.

RNDr. Zuzana Šmídová, PhD.
Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě., doktorát PhD.
Získala  na Universita degli Studi di Pisa v  Itálii. Po absolutoriu pracovala  9 let na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a 2,5 roku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, v obou případech jako odborná asistentka. V rámci databáze bezlepkových potravin má na starosti recepty.
Proč mě baví problematika bezlepkových potravin? Snažím se pomoci lidem s onemocněním celiakie, snažím se jim rozšířit variace jídel, hlavně obilných tak, aby i oni mohli konzumovat chutné a kvalitní obilné pokrmy.


KONTAKTUJTE NÁS

ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.