O databázi

DSC_0007 (002).JPG

Databáze byla vytvořena na základě dvou projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum Ministerstva zemědělství ČR QD1023 „Analýza glutenu (lepku) a kvalita bezlepkových potravin a surovin“ (1.6.2001-31.12.2004) a 1B53002 „Hodnocení bezpečnosti potravin pro bezlepkovou dietu“ (1.2.2005-31.12.2008). Koordinátorem projektů byl Výzkumný ústav potravinářský Praha. Databáze by měla především sloužit pacientům s celiakií, rodičům dětí s celiakií, dietním sestrám a lékařům. Databáze obsahuje jednak výrobky deklarované jako bezlepkové nebo přirozeně bezlepkové, jednak běžné potraviny.

►Po ukončení projektu byla databáze dále rozšiřována, a to v rámci Výzkumného záměru VZ0002702202 "Kvalita bezpečných potravin v moderní společnosti". Na databázi spolupracuje VÚPP také s Českou technologickou platformou pro potraviny při Potravinářské komoře České republiky. Od roku 2014 je databáze doplňována v rámci institucionálních prostředků ústavu.

 

informace pro výrobce, o možnostech stanovení lepku ve výrobcích (konkrétní text bude doplněn) – protokol, ceník služeb ústavu – bude přiloženo v pdf

Kontaktní údaje:

Ing. Eva Mašková

Ing. Eva Mašková

Vystudovala VŠCHT v Praze, z nedostatku pracovních příležitostí pracovala v 80. letech jako zdravotní laborantka ve zdravotnictví, později jako odborná asistentka v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Ve VÚPP pracuje od roku 1991. Věnuje se nutričnímu hodnocení potravin a potravinových surovin. V rámci databáze se zabývá analýzou lepku v potravinách.

Ing. Jana Rysová

Ing. Jana Rysová
Vystudovala VŠCHT v Praze, ve VÚPP pracuje od roku 1984. Věnuje se mimo jiné stanovení lepku a potravinových alergenů, nutričnímu hodnocení potravinářských surovin a potravin a vývoji výrobků pro osoby se specifickými nároky na výživu. V databázi odpovídá za stanovení lepku.

Ing. Jitka Pinkrová Ph.D.

Ing. Jitka Pinkrová Ph.D.

Absolventka magisterského studia Oboru Chemie a technologie sacharidů, Fakulty potravinářské a biochemické technologie, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a absolventka doktorského studia Oboru Technologie potravin, tamtéž. Od roku 2003 do současnosti pracuje ve VÚPP, v.v.i. jako výzkumný pracovník a jako vedoucí Oddělení chemie, mikrobiologie a biochemie potravin. Zabývá se klasickou chemickou a instrumentální analýzou potravin a potravinářských surovin, především se zaměřením na nutričně významné složky s využitím technik HPLC ve spojení s detektory refraktometrickým, fluorescenčním, elektrochemickým, detektorem diodového pole;

RNDr. Zuzana Šmídová, PhD.

RNDr. Zuzana Šmídová, PhD.
Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě., doktorát PhD.
Získala  na Universita degli Studi di Pisa v  Itálii. Po absolutoriu pracovala  9 let na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a 2,5 roku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, v obou případech jako odborná asistentka. V rámci databáze bezlepkových potravin má na starosti recepty.
Proč mě baví problematika bezlepkových potravin? Snažím se pomoci lidem s onemocněním celiakie, snažím se jim rozšířit variace jídel, hlavně obilných tak, aby i oni mohli konzumovat chutné a kvalitní obilné pokrmy.


KONTAKTUJTE NÁS

ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.