Název produktu (setříděno vzestupně) Obsah lepku v mg/kg Přidat do jídelníčku
Celia-pivo bez lepku 10 mg/kg
Pivo ležák světlý Pilsner Urguell (2017) 11,65 mg/kg
Pivo up – bezlepkové pivo 12,2 mg/kg
KONTAKTUJTE NÁS

ZANECHTE NÁM EMAIL, BUDEME VÁS KONTAKTOVAT.

SQL Performancer
Complete site - 0.0860090255737
Total: 96 queries for 0.0417 seconds
Array
(
  [mod_products] => 3
  [core_users] => 2
  [core_users_group] => 2
  [mod_products_categories] => 2
  [mod_categories] => 6
  [sys_texts] => 1
  [sys_module] => 17
  [sys_module_core_menu_cross] => 8
  [core_menu] => 25
  [sys_url] => 2
  [sys_module_positions_cross] => 1
  [mod_consulting] => 1
  [sys_search_sources] => 2
  [sys_search] => 2
  [sys_search_cross] => 2
  [sys_countries] => 7
  [sys_website_variants] => 8
  [sys_languages] => 10
  [core_modules_positions] => 10
  [sys_url_changes] => 1
  [adm_menu] => 1
  [core_users_admin_rights] => 2
  [sys_settings] => 1
)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [query] => SELECT id FROM mod_products WHERE url = ? AND active = 1
      [params] => Array
        (
          [0] => alkoholicke-napoje
        )

      [time] => 0.00275206565857
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => mod_products
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [query] => 
SELECT u.id
FROM core_users u
 INNER JOIN core_users_group g ON g.id = u.id_core_user_groups
WHERE username = ? AND u.active = 1 AND g.active = 1 AND confirmed = 1
      [params] => Array
        (
          [0] => 
        )

      [time] => 0.0026490688324
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_users
          [1] => core_users_group
        )

    )

  [2] => Array
    (
      [query] => 
SELECT *, u.id user_id, g.id group_id, g.name group_name, u.name name, g.isadmin
FROM core_users u
 INNER JOIN core_users_group g ON g.id = u.id_core_user_groups
WHERE username = ? AND u.active = 1 AND g.active = 1 AND confirmed = 1
      [params] => Array
        (
          [0] => 
        )

      [time] => 0.00178098678589
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_users
          [1] => core_users_group
        )

    )

  [3] => Array
    (
      [query] => 
SELECT p.*
FROM mod_products p
 INNER JOIN mod_products_categories `cross` ON `cross`.id_mod_products = p.id
WHERE active = 1 AND p.archive = 0 AND `cross`.id_mod_categories = (SELECT id FROM mod_categories WHERE url = ? LIMIT 1)
ORDER BY name
      [params] => Array
        (
          [0] => alkoholicke-napoje
        )

      [time] => 0.00115203857422
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => mod_products
          [1] => mod_products_categories
          [2] => mod_categories
        )

    )

  [4] => Array
    (
      [query] => SELECT GetSettings(?, false, NULL)
      [params] => Array
        (
          [0] => sys-db
        )

      [time] => 0.00105500221252
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 17
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [5] => Array
    (
      [query] => 
SELECT id, `key`, text, html, id_sys_module
FROM sys_texts
WHERE id_sys_languages = ? AND admin = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 2
          [1] => 0
        )

      [time] => 0.000999212265015
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_texts
        )

    )

  [6] => Array
    (
      [query] => 
SELECT m.*, IF(core_menu.homepage = 1, '', core_menu.url) url
FROM sys_module m
 LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = m.id
				LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
WHERE core_menu.id_sys_website_variants = ? OR core_menu.id_sys_website_variants IS NULL
GROUP BY m.id
      [params] => Array
        (
          [0] => 78
        )

      [time] => 0.000840902328491
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_module
          [1] => sys_module_core_menu_cross
          [2] => core_menu
        )

    )

  [7] => Array
    (
      [query] => 
SELECT url
FROM sys_module
 LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = sys_module.id
				LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
WHERE (sys_module.id_sys_module__bind = (SELECT id FROM sys_module WHERE `group` = ?) OR sys_module.`group` = ?) AND sys_module.type = ?
				AND core_menu.id_sys_website_variants = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => Databáze potravin
          [1] => Databáze potravin
          [2] => Products
          [3] => 78
        )

      [time] => 0.000768899917603
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 5
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_module
          [1] => sys_module_core_menu_cross
          [2] => core_menu
          [3] => sys_module
        )

    )

  [8] => Array
    (
      [query] => 
SELECT url
FROM sys_module
 LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = sys_module.id
				LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
WHERE (sys_module.id_sys_module__bind = (SELECT id FROM sys_module WHERE `group` = ?) OR sys_module.`group` = ?) AND sys_module.type = ?
				AND core_menu.id_sys_website_variants = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => Databáze potravin
          [1] => Databáze potravin
          [2] => Menu
          [3] => 78
        )

      [time] => 0.000627040863037
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 5
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_module
          [1] => sys_module_core_menu_cross
          [2] => core_menu
          [3] => sys_module
        )

    )

  [9] => Array
    (
      [query] => 
SELECT url
FROM sys_module
 LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = sys_module.id
				LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
WHERE (sys_module.id_sys_module__bind = (SELECT id FROM sys_module WHERE `group` = ?) OR sys_module.`group` = ?) AND sys_module.type = ?
				AND core_menu.id_sys_website_variants = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => Uživatelé
          [1] => Uživatelé
          [2] => registration
          [3] => 78
        )

      [time] => 0.000614881515503
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 5
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_module
          [1] => sys_module_core_menu_cross
          [2] => core_menu
          [3] => sys_module
        )

    )

  [10] => Array
    (
      [query] => SELECT url, levels FROM sys_url WHERE levels = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 2
        )

      [time] => 0.000593900680542
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_url
        )

    )

  [11] => Array
    (
      [query] => SELECT url, levels FROM sys_url LIMIT 100
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 0.000592947006226
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_url
        )

    )

  [12] => Array
    (
      [query] => SELECT c.*, (
					SELECT COUNT(p.id)
					FROM mod_products p
						INNER JOIN mod_products_categories `cross` ON `cross`.id_mod_products = p.id
					WHERE active = 1 AND `cross`.id_mod_categories = c.id AND p.archive = 0
				) cnt FROM mod_categories c WHERE id_mod_categories = (SELECT id FROM mod_categories WHERE url = ?) ORDER BY `name`
      [params] => Array
        (
          [0] => alkoholicke-napoje
        )

      [time] => 0.000560998916626
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => mod_products
          [1] => mod_products_categories
          [2] => mod_categories
          [3] => mod_categories
        )

    )

  [13] => Array
    (
      [query] => 
SELECT url
FROM sys_module
 LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = sys_module.id
				LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
WHERE (sys_module.id_sys_module__bind = (SELECT id FROM sys_module WHERE `group` = ?) OR sys_module.`group` = ?) AND sys_module.type = ?
				AND core_menu.id_sys_website_variants = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => Poradna
          [1] => Poradna
          [2] => Consulting
          [3] => 78
        )

      [time] => 0.000559091567993
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 5
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_module
          [1] => sys_module_core_menu_cross
          [2] => core_menu
          [3] => sys_module
        )

    )

  [14] => Array
    (
      [query] => 
SELECT url
FROM sys_module
 LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = sys_module.id
				LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
WHERE (sys_module.id_sys_module__bind = (SELECT id FROM sys_module WHERE `group` = ?) OR sys_module.`group` = ?) AND sys_module.type = ?
				AND core_menu.id_sys_website_variants = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => Uživatelé
          [1] => Uživatelé
          [2] => loginonly
          [3] => 78
        )

      [time] => 0.000550031661987
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 5
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_module
          [1] => sys_module_core_menu_cross
          [2] => core_menu
          [3] => sys_module
        )

    )

  [15] => Array
    (
      [query] => 
SELECT pc.position, m.id, m.`name`, `before`, `after`, m.`group`, m.`logged`, m.`not_logged`, m.`order`, id_sys_module__bind, url_params, type, m.show_type
FROM sys_module m
 LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross as c ON c.id_sys_module = m.id
						LEFT JOIN sys_module_positions_cross pc ON pc.id_sys_module = m.id
WHERE m.active = 1 AND (c.id_core_menu = ? OR all_pages = 1 OR (name = 'Menu' AND c.id_core_menu IN ('5')))
ORDER BY `order`
      [params] => Array
        (
          [0] => 5
        )

      [time] => 0.000546932220459
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_module
          [1] => sys_module_core_menu_cross
          [2] => sys_module_positions_cross
        )

    )

  [16] => Array
    (
      [query] => 
SELECT *
FROM core_menu
WHERE `active` = ? AND `id` NOT IN (14) AND `id_sys_website_variants` = ? AND `group` = ? AND id_parent IS NULL
ORDER BY `order`
      [params] => Array
        (
          [0] => 1
          [1] => 78
          [2] => Hlavní menu
        )

      [time] => 0.000530004501343
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [17] => Array
    (
      [query] => SELECT * FROM sys_module
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 0.000516891479492
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_module
        )

    )

  [18] => Array
    (
      [query] => SELECT GetSettings(?, false, NULL)
      [params] => Array
        (
          [0] => sys-db
        )

      [time] => 0.000508069992065
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 17
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [19] => Array
    (
      [query] => 
SELECT *
FROM core_menu
WHERE `active` = ? AND `id` NOT IN (14) AND `id_sys_website_variants` = ? AND `group` = ? AND id_parent = ?
ORDER BY `order`
      [params] => Array
        (
          [0] => 1
          [1] => 78
          [2] => Hlavní menu
          [3] => 5
        )

      [time] => 0.000488042831421
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 1
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [20] => Array
    (
      [query] => 
SELECT `id`, `id_parent`
FROM `core_menu`
WHERE `active` = ? AND `id` NOT IN (14) AND `id_sys_website_variants` = ? AND url = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 1
          [1] => 78
          [2] => seznam-potravin
        )

      [time] => 0.000476837158203
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [21] => Array
    (
      [query] => 
SELECT *
FROM core_menu
WHERE `active` = ? AND `id` NOT IN (14) AND `id_sys_website_variants` = ? AND `group` = ? AND id_parent = ?
ORDER BY `order`
      [params] => Array
        (
          [0] => 1
          [1] => 78
          [2] => Hlavní menu
          [3] => 
        )

      [time] => 0.000476121902466
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 1
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [22] => Array
    (
      [query] => 
SELECT *
FROM core_menu
WHERE id_sys_website_variants = ? AND active = 1 AND homepage = 0 AND url = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 78
          [1] => seznam-potravin
        )

      [time] => 0.000466823577881
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [23] => Array
    (
      [query] => 
SELECT id
FROM core_menu
WHERE `active` = ? AND `id` NOT IN (14) AND `id_sys_website_variants` = ? AND `group` = ? AND `url` = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 1
          [1] => 78
          [2] => Hlavní menu
          [3] => seznam-potravin
        )

      [time] => 0.000465154647827
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [24] => Array
    (
      [query] => SELECT id FROM mod_consulting WHERE url = ? AND active = 1
      [params] => Array
        (
          [0] => alkoholicke-napoje
        )

      [time] => 0.000459909439087
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => mod_consulting
        )

    )

  [25] => Array
    (
      [query] => 
SELECT url
FROM sys_module
 LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = sys_module.id
				LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
WHERE (sys_module.id_sys_module__bind = (SELECT id FROM sys_module WHERE `group` = ?) OR sys_module.`group` = ?) AND sys_module.type = ?
				AND core_menu.id_sys_website_variants = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => Recepty
          [1] => Recepty
          [2] => Recipes
          [3] => 78
        )

      [time] => 0.000457048416138
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 5
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_module
          [1] => sys_module_core_menu_cross
          [2] => core_menu
          [3] => sys_module
        )

    )

  [26] => Array
    (
      [query] => 
SELECT `source`, id_record
FROM sys_search_sources
WHERE id IN (
SELECT c.id_sys_search_sources
FROM sys_search s
 INNER JOIN sys_search_cross c ON c.id_sys_search = s.id
WHERE s.tag = ?)
      [params] => Array
        (
          [0] => 
        )

      [time] => 0.000448942184448
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_search_sources
          [1] => sys_search
          [2] => sys_search_cross
        )

    )

  [27] => Array
    (
      [query] => SELECT GetSettings(?, FALSE, NULL)
      [params] => Array
        (
          [0] => fbappid
        )

      [time] => 0.000445127487183
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 18
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [28] => Array
    (
      [query] => 
SELECT iso2
FROM sys_countries c
 
			INNER JOIN sys_website_variants v ON v.id_sys_countries = c.id
			INNER JOIN sys_languages l ON l.id = v.id_sys_languages
		
WHERE l.code = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => cs
        )

      [time] => 0.000425100326538
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_countries
          [1] => sys_website_variants
          [2] => sys_languages
        )

    )

  [29] => Array
    (
      [query] => 
SELECT *
FROM sys_countries
WHERE iso2 = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => seznam
        )

      [time] => 0.000418901443481
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 2
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_countries
        )

    )

  [30] => Array
    (
      [query] => SELECT id, name FROM sys_module WHERE id_sys_module__bind IS NULL
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 0.000399112701416
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_module
        )

    )

  [31] => Array
    (
      [query] => 
SELECT `source`, id_record
FROM sys_search_sources
WHERE id IN (
SELECT c.id_sys_search_sources
FROM sys_search s
 INNER JOIN sys_search_cross c ON c.id_sys_search = s.id
WHERE s.tag = ?)
      [params] => Array
        (
          [0] => 
        )

      [time] => 0.00037693977356
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_search_sources
          [1] => sys_search
          [2] => sys_search_cross
        )

    )

  [32] => Array
    (
      [query] => 
SELECT *
FROM sys_countries
WHERE iso2 = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => CZ
        )

      [time] => 0.000369071960449
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 2
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_countries
        )

    )

  [33] => Array
    (
      [query] => 
SELECT COUNT(c.id)
FROM sys_countries c
 
			INNER JOIN sys_website_variants v ON v.id_sys_countries = c.id
			INNER JOIN sys_languages l ON l.id = v.id_sys_languages
		
WHERE l.code = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => cs
        )

      [time] => 0.000367164611816
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_countries
          [1] => sys_website_variants
          [2] => sys_languages
        )

    )

  [34] => Array
    (
      [query] => SELECT id, code, name FROM sys_languages WHERE code = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => potravin
        )

      [time] => 0.000365018844604
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 3
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_languages
        )

    )

  [35] => Array
    (
      [query] => SELECT id, code, name FROM sys_languages WHERE code = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => potravin
        )

      [time] => 0.000363826751709
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 3
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_languages
        )

    )

  [36] => Array
    (
      [query] => SELECT id, code, name FROM sys_languages WHERE code = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => cs
        )

      [time] => 0.000361919403076
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 3
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_languages
        )

    )

  [37] => Array
    (
      [query] => 
SELECT iso2
FROM sys_countries
WHERE worldwide = 1
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 0.000347852706909
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_countries
        )

    )

  [38] => Array
    (
      [query] => 
SELECT *
FROM sys_countries
WHERE iso2 = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => WW
        )

      [time] => 0.00034499168396
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 2
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_countries
        )

    )

  [39] => Array
    (
      [query] => 
SELECT v.id, l.code lang_code, c.iso2
FROM sys_website_variants v
 
			INNER JOIN sys_countries c ON c.id = v.id_sys_countries
			INNER JOIN sys_languages l ON l.id = v.id_sys_languages
	  
WHERE default_web = 1 AND active_web = 1
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 0.000344038009644
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_website_variants
          [1] => sys_countries
          [2] => sys_languages
        )

    )

  [40] => Array
    (
      [query] => SELECT id FROM core_modules_positions WHERE position = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => Contactform
        )

      [time] => 0.000339031219482
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 9
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_modules_positions
        )

    )

  [41] => Array
    (
      [query] => 
			SELECT `id`, `id_parent`
			FROM `core_menu`
			WHERE `url` = 'seznam-potravin'
		
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 0.000325918197632
      [dupli] => 2
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [42] => Array
    (
      [query] => SELECT GetSettings(?, FALSE, NULL)
      [params] => Array
        (
          [0] => webname
        )

      [time] => 0.000320911407471
      [dupli] => 11
      [easy-dupli] => 7
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [43] => Array
    (
      [query] => SELECT id, code, name FROM sys_languages WHERE code = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => cs
        )

      [time] => 0.000319004058838
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 3
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_languages
        )

    )

  [44] => Array
    (
      [query] => 
			SELECT id
			FROM core_menu
			WHERE url = ?
		
      [params] => Array
        (
          [0] => seznam-potravin
        )

      [time] => 0.000315189361572
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [45] => Array
    (
      [query] => SELECT * FROM mod_categories WHERE url = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => alkoholicke-napoje
        )

      [time] => 0.000313997268677
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => mod_categories
        )

    )

  [46] => Array
    (
      [query] => SELECT id FROM core_modules_positions WHERE position = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => Main
        )

      [time] => 0.000311136245728
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 9
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_modules_positions
        )

    )

  [47] => Array
    (
      [query] => SELECT GetSettings(?, FALSE, NULL)
      [params] => Array
        (
          [0] => webname
        )

      [time] => 0.000308036804199
      [dupli] => 11
      [easy-dupli] => 7
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [48] => Array
    (
      [query] => SELECT GetSettings(?, FALSE, NULL)
      [params] => Array
        (
          [0] => webname
        )

      [time] => 0.000307083129883
      [dupli] => 11
      [easy-dupli] => 7
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [49] => Array
    (
      [query] => 
SELECT id
FROM sys_website_variants
WHERE id_sys_languages = ? AND id_sys_countries = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 0
          [1] => 0
        )

      [time] => 0.000306844711304
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 2
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_website_variants
        )

    )

  [50] => Array
    (
      [query] => 
SELECT id_sys_languages
FROM sys_website_variants
WHERE id = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 78
        )

      [time] => 0.000306844711304
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_website_variants
        )

    )

  [51] => Array
    (
      [query] => 
SELECT id
FROM sys_website_variants
WHERE id_sys_languages = ? AND id_sys_countries = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 2
          [1] => 250
        )

      [time] => 0.000304937362671
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 3
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_website_variants
        )

    )

  [52] => Array
    (
      [query] => SELECT GetSettings(?, FALSE, NULL)
      [params] => Array
        (
          [0] => webname
        )

      [time] => 0.000304222106934
      [dupli] => 11
      [easy-dupli] => 7
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [53] => Array
    (
      [query] => SELECT GetSettings(?, FALSE, NULL)
      [params] => Array
        (
          [0] => webname
        )

      [time] => 0.000301122665405
      [dupli] => 11
      [easy-dupli] => 7
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [54] => Array
    (
      [query] => SELECT GetSettings(?, FALSE, NULL)
      [params] => Array
        (
          [0] => webname
        )

      [time] => 0.000301122665405
      [dupli] => 11
      [easy-dupli] => 7
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [55] => Array
    (
      [query] => SELECT * FROM sys_url_changes WHERE original_url = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => seznam-potravin/alkoholicke-napoje/
        )

      [time] => 0.000298023223877
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_url_changes
        )

    )

  [56] => Array
    (
      [query] => SELECT id, name FROM sys_module WHERE id_sys_module__bind IS NULL
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 0.000293970108032
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_module
        )

    )

  [57] => Array
    (
      [query] => SELECT id FROM core_modules_positions WHERE position = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => Head
        )

      [time] => 0.000290870666504
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 8
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_modules_positions
        )

    )

  [58] => Array
    (
      [query] => SELECT id FROM core_modules_positions WHERE position = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => Ad
        )

      [time] => 0.000288963317871
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 9
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_modules_positions
        )

    )

  [59] => Array
    (
      [query] => 
			SELECT am.id
			FROM adm_menu am
				INNER JOIN core_users_admin_rights r ON r.id_adm_menu = am.id
			WHERE r.show = 0 AND id_core_user_groups = ?
		
      [params] => Array
        (
          [0] => 
        )

      [time] => 0.000288009643555
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => adm_menu
          [1] => core_users_admin_rights
        )

    )

  [60] => Array
    (
      [query] => SELECT * FROM mod_categories WHERE id = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 229
        )

      [time] => 0.000285863876343
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => mod_categories
        )

    )

  [61] => Array
    (
      [query] => SELECT GetSettings(?, FALSE, NULL)
      [params] => Array
        (
          [0] => webname
        )

      [time] => 0.000283002853394
      [dupli] => 11
      [easy-dupli] => 7
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [62] => Array
    (
      [query] => 
			SELECT `id`, `id_parent`
			FROM `core_menu`
			WHERE `url` = 'seznam-potravin'
		
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 0.000280857086182
      [dupli] => 2
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [63] => Array
    (
      [query] => 
SELECT id
FROM sys_website_variants
WHERE id_sys_languages = ? AND id_sys_countries = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 0
          [1] => 0
        )

      [time] => 0.000274181365967
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 2
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_website_variants
        )

    )

  [64] => Array
    (
      [query] => 
SELECT id
FROM sys_website_variants
WHERE id_sys_languages = ? AND id_sys_countries = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 2
          [1] => 60
        )

      [time] => 0.000264883041382
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 3
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_website_variants
        )

    )

  [65] => Array
    (
      [query] => SELECT GetSettings(?, FALSE, NULL)
      [params] => Array
        (
          [0] => webname
        )

      [time] => 0.000263929367065
      [dupli] => 11
      [easy-dupli] => 7
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [66] => Array
    (
      [query] => 
			SELECT `id`, `id_parent`
			FROM `core_menu`
			WHERE `url` = 'seznam-potravin'
		
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 0.000263929367065
      [dupli] => 2
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [67] => Array
    (
      [query] => SELECT GetSettings(?, FALSE, NULL)
      [params] => Array
        (
          [0] => webname
        )

      [time] => 0.000257015228271
      [dupli] => 11
      [easy-dupli] => 7
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [68] => Array
    (
      [query] => SELECT GetSettings(?, FALSE, NULL)
      [params] => Array
        (
          [0] => webname
        )

      [time] => 0.000257015228271
      [dupli] => 11
      [easy-dupli] => 7
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [69] => Array
    (
      [query] => SELECT * FROM sys_languages WHERE id = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 2
        )

      [time] => 0.000256061553955
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_languages
        )

    )

  [70] => Array
    (
      [query] => SELECT GetSettings(?, FALSE, NULL)
      [params] => Array
        (
          [0] => webname
        )

      [time] => 0.000252962112427
      [dupli] => 11
      [easy-dupli] => 7
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [71] => Array
    (
      [query] => 
					SELECT `id`
					FROM `core_menu`
					WHERE `not_login` = '0'
				
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 0.000252962112427
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [72] => Array
    (
      [query] => SELECT GetSettings(?, FALSE, NULL)
      [params] => Array
        (
          [0] => pre-loader
        )

      [time] => 0.000248193740845
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 18
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [73] => Array
    (
      [query] => SELECT id, code, name FROM sys_languages WHERE code = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => en
        )

      [time] => 0.000247001647949
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 4
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_languages
        )

    )

  [74] => Array
    (
      [query] => SELECT GetSettings(?, FALSE, NULL)
      [params] => Array
        (
          [0] => webname
        )

      [time] => 0.000247001647949
      [dupli] => 11
      [easy-dupli] => 7
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [75] => Array
    (
      [query] => 
			SELECT `group`
			FROM `core_menu`
			WHERE `url` = 'seznam-potravin'
		
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 0.000246047973633
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [76] => Array
    (
      [query] => 
SELECT id, id_parent, `group`
FROM core_menu
WHERE (url = ? OR url IS NULL) AND homepage = 0 AND active = 1 AND id_core_menu__alias IS NULL
      [params] => Array
        (
          [0] => seznam-potravin
        )

      [time] => 0.000240087509155
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [77] => Array
    (
      [query] => SELECT GetSettings(?, FALSE, NULL)
      [params] => Array
        (
          [0] => classic-loader
        )

      [time] => 0.000239849090576
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 18
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [78] => Array
    (
      [query] => SELECT GetSettings(?, FALSE, NULL)
      [params] => Array
        (
          [0] => googleanalytics
        )

      [time] => 0.000237941741943
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 17
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [79] => Array
    (
      [query] => SELECT id FROM core_modules_positions WHERE position = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => Menu
        )

      [time] => 0.000236034393311
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 8
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_modules_positions
        )

    )

  [80] => Array
    (
      [query] => SELECT GetSettings(?, FALSE, NULL)
      [params] => Array
        (
          [0] => googleanalytics
        )

      [time] => 0.000236034393311
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 17
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [81] => Array
    (
      [query] => SELECT id FROM core_modules_positions WHERE position = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => Footmenu
        )

      [time] => 0.000236034393311
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 9
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_modules_positions
        )

    )

  [82] => Array
    (
      [query] => 
SELECT `id_parent`
FROM `core_menu`
WHERE `id` = ? AND `active` = ? AND `id` NOT IN (14) AND `id_sys_website_variants` = ? AND `group` = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 5
          [1] => 1
          [2] => 78
          [3] => Hlavní menu
        )

      [time] => 0.000236034393311
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 1
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [83] => Array
    (
      [query] => SELECT id FROM mod_categories WHERE url = ? AND active = 1
      [params] => Array
        (
          [0] => alkoholicke-napoje
        )

      [time] => 0.000232934951782
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => mod_categories
        )

    )

  [84] => Array
    (
      [query] => SELECT `group`, `key`, `value` FROM sys_settings WHERE `group` IS NOT NULL
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 0.000231027603149
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_settings
        )

    )

  [85] => Array
    (
      [query] => 
SELECT `id_parent`
FROM `core_menu`
WHERE `id` = ? AND `active` = ? AND `id` NOT IN (14) AND `id_sys_website_variants` = ? AND `group` = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 
          [1] => 1
          [2] => 78
          [3] => Hlavní menu
        )

      [time] => 0.000230073928833
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 1
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [86] => Array
    (
      [query] => SELECT id FROM core_modules_positions WHERE position = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => LoginTop
        )

      [time] => 0.000228881835938
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 9
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_modules_positions
        )

    )

  [87] => Array
    (
      [query] => SELECT id FROM core_modules_positions WHERE position = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => Menu
        )

      [time] => 0.000226974487305
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 8
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_modules_positions
        )

    )

  [88] => Array
    (
      [query] => SET NAMES utf8
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 0.000226020812988
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
        )

    )

  [89] => Array
    (
      [query] => SELECT id, code FROM sys_languages LIMIT 1
      [params] => Array
        (
        )

      [time] => 0.000220060348511
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => sys_languages
        )

    )

  [90] => Array
    (
      [query] => SELECT id, IF(`show` = 1, edit, 0) edit FROM core_users_admin_rights WHERE id_adm_menu = ? AND id_core_user_groups = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => 20
          [1] => 
        )

      [time] => 0.000220060348511
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_users_admin_rights
        )

    )

  [91] => Array
    (
      [query] => 
				SELECT `id_parent`
				FROM `core_menu`
				WHERE `id` = ?
			
      [params] => Array
        (
          [0] => 
        )

      [time] => 0.000220060348511
      [dupli] => 2
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [92] => Array
    (
      [query] => SELECT id FROM core_modules_positions WHERE position = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => Newsletterregistration
        )

      [time] => 0.000210046768188
      [dupli] => 0
      [easy-dupli] => 9
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_modules_positions
        )

    )

  [93] => Array
    (
      [query] => 
				SELECT `id_parent`
				FROM `core_menu`
				WHERE `id` = ?
			
      [params] => Array
        (
          [0] => 
        )

      [time] => 0.000200033187866
      [dupli] => 2
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

  [94] => Array
    (
      [query] => SELECT id FROM core_modules_positions WHERE position = ?
      [params] => Array
        (
          [0] => Head
        )

      [time] => 0.000193119049072
      [dupli] => 1
      [easy-dupli] => 8
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_modules_positions
        )

    )

  [95] => Array
    (
      [query] => 
				SELECT `id_parent`
				FROM `core_menu`
				WHERE `id` = ?
			
      [params] => Array
        (
          [0] => 
        )

      [time] => 0.000175952911377
      [dupli] => 2
      [easy-dupli] => 0
      [tables] => Array
        (
          [0] => core_menu
        )

    )

)
Critical duplicity Soft duplicity QueryTime Used tables